140
140
 • Kirchberg, Luxexpo - Gare routière Quai 2 
 • Senningerberg, Laangschib
 • Senningerberg, Mënsterbësch
 • Senningen, Um Kiem
 • Senningen, Kierch
 • Niederanven, Routscheed
 • Niederanven, Geisfeld
 • Roodt/Syre, Rothoicht
 • Roodt/Syre, Campus scolaire
 • Roodt/Syre, Barriär
 • Mensdorf, rue de Roodt/Syre
 • Mensdorf, Ennen am Duerf
 • Mensdorf, Uewen am Duerf
 • Beyren, An der Fuert
 • Beyren, Op der Bréck
 • Gostingen, Bei der Kiirch
 • Gostingen, Am Ennerduerf
 • Canach, Am Stee
 • Canach, Op der Bréck
 • Canach, Post
 • Canach, Huehlgaass
 • Canach, Huehlgaass
 • Canach, Weber
 • Canach, Post
 • Canach, Op der Bréck
 • Canach, Am Stee
 • Gostingen, Am Ennerduerf
 • Gostingen, Bei der Kiirch
 • Beyren, Op der Bréck
 • Beyren, An der Fuert
 • Mensdorf, Uewen am Duerf
 • Mensdorf, Ennen am Duerf (r. église)
 • Mensdorf, rue de Roodt/Syre
 • Roodt/Syre, Barriär
 • Roodt/Syre, Campus scolaire
 • Roodt/Syre, Rothoicht
 • Niederanven, Geisfeld
 • Niederanven, Routscheed
 • Senningen, Kierch
 • Senningen, Um Kiem
 • Senningerberg, Mënsterbësch
 • Senningerberg, Laangschib
 • Kirchberg, Luxexpo - Gare routière Quai 2