165
165
 • P+R Luxembourg Sud Quai 6
 • P+R Luxembourg Sud Quai 4
 • P+R Luxembourg Sud Quai 1
 • Gasperich, Gerhard Mercator
 • Gasperich, Plantin
 • Gasperich, Gaasperecherbierg
 • Hollerich, Assurances Sociales
 • Hollerich, Heentze Park
 • Belair, Rheinsheim
 • Kirchberg, Rout Bréck - Pafendall Anschluss zur Tram möglich Anschluss zur Schrägbahn Richtung Pfaffenthal Anschluss zum Bahnnetz möglich
 • Kirchberg, BEI
 • Kirchberg, Jean Monnet
 • Kirchberg, Antoine de St. Exupéry
 • Kirchberg, Konrad Adenauer
 • Kirchberg, Avalon
 • Kirchberg, Poutty Stein
 • Kirchberg, Luxexpo Quai 4 Anschluss zur Tram möglich
 • Sandweiler, Schaedhaff
 • Contern, Weiergewan
 • Contern, Birewee
 • Contern, Kräizgaass
 • Contern, Kiircheplaz
 • Contern, Millewee
 • Milbech
 • Moutfort, Juxgaass
 • Moutfort, Syrbréck
 • Medingen
 • Medingen, Aire de virage
 • Medingen, Aire de virage
 • Medingen
 • Moutfort, Syrbréck
 • Moutfort, Juxgaass
 • Milbech
 • Contern, Millewee
 • Contern, Kiircheplaz
 • Contern, Kräizgaass
 • Contern, Birewee
 • Contern, Weiergewan
 • Sandweiler, Schaedhaff
 • Kirchberg, Hugo Gernsback (Luxexpo Anschluss zur Tram möglich)
 • Kirchberg, Avalon
 • Kirchberg, Konrad Adenauer
 • Kirchberg, Antoine de St. Exupéry
 • Kirchberg, Jean Monnet
 • Kirchberg, BEI
 • Kirchberg, Rout Bréck - Pafendall Anschluss zur Tram möglich Anschluss zur Schrägbahn Richtung Pfaffenthal Anschluss zum Bahnnetz möglich
 • Luxembourg, Stäreplaz-Étoile - Quai 4 Anschluss zur Tram möglich
 • Belair, Rheinsheim
 • Hollerich, Heentze Park
 • Hollerich, Assurances Sociales
 • Gasperich, Gaasperecherbierg
 • Gasperich, Plantin
 • Gasperich, Gerhard Mercator
 • P+R Luxembourg Sud Quai 2
 • P+R Luxembourg Sud Quai 6